Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ברגע שקשה לי

ברגע של אכזבה
אני שולחת מבט אל על
מעל
מעל החולשה
מעל הרגע
כשהתחפושת מתמוססת
כשתחת חגיגה נפער הבור
כשאין למי לפנות
שאין מקשיב
רק הרוע פוער את פיו
זה הרגע להודות
על שיש בכוחי לראות
שאין
ברגע זה אתה מגיע
יש לי אותך

24.2.2021