Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המשוררים כולם

שירה פואטית בשפתה
באו משוררים מכל קצווי תבל
מילאו את המישור שבין ההר לים
במקום שהשמש לעולם לא תשקע
כל אחד ואחת אוחז בספר שיריו
קורא בשפתו
בקול רם
השפות משלימות
מונגולית ועברית
משתלבות
הצליל עולה
עד אשר הוא מבטא
את שפת האדם
שפת בני האנוש
כולם

23.12.2020