Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירים חדשים נבחרים

יש לו

הוא בשחור וציצית
שטריימל כפול מסכך על ראשו
הוא נשמר.
מתרחק מכל
שאינו לו.
מאמין ללא סייג
הספרים הקדושים נרעדים בידיו
כל אות היא מתת האלוהים.
אין להבין את העולם הזה
אלא דרך האמונה שהוא קיים.
הוא ולא אחר.
ואולי האמונה נובעת מהמאמין עצמו?
כי אז פסק
הסתגר בתוך עצמו
הוא מביט סביבו:
רבים כמותו.

29.6.2019…

אל פתחי

יודעת שיש פרח
פרח הסחלב
שלשונו של רפרף
חודרת עד עומקו
להרבותו.
מסתכלת על פתחי
עד לאן יבוא אהובי?
ומירוק את הבשל
אביא.

10.6.2019…

מילת המשורר

משורר
חווה מילה
ובלשון ימצא בינה.
באמונה עיוורת בדם ליבו
הוא רואה את קדושת מילתו
דרכה הוא פונה אל נפש האדם
אל דמותו של הבורא
אל מעשיו.
אהובתי את המבשרת
את הבשורה, שהאמת ניתנת לשמיעה.
מילת השירה היא האוב
מחשמלת
משיבה את רוחם של מלאכי השרת
המובילה את השומע אל בית המקדש
שכותלה שירה.
אין בדעתי לחבור מילים
לתאר את המציאות כי המילה
מקימה את הנמצא.

22.4.2019…

וחרב בידו

בורא עולם
בשבריר של שנייה
ברא את החומר
שאצור היה.
משנברא הוא פושט גבולות
עולמות מתנקשים
שיכורי כוח הורגים ומולידים.
האדם עושה על פי בוראו
הורג את אחיו ואת אביו ואת אימו.
השמד עמים חג לו.
האל הרחום הוא אדוני צבאות
הלוקח והנותן על פי דרכו
ברור שהוא
לבדו.

4.5.2019…

מהר משה

מכאן הארץ
זאת המובטחת
הנביא מתרגש
שומע תפילה.
פוקח עיניים
מאמץ מבט
הוא רואה אישה
על ציון חלמה
וכאן היא
השחורה.
הנזקקת.
תושבי הארץ עסוקים
עושים איש לביתו.
משה מביט בשנית
וסב לאחור.

11.7.2019…

מתנדנדים

מבלי להגיד מילה
אני מתיישב על הנדנדה
בנותיי גם
עבר רגע
הנדנדה מתחילה להתיישר
זאת לאה
מבלי להגיד מילה
אחת מבנותיה ישבה לצדה
מתנדנדים.

13.7.2019…

Coal vs Diamond

.A fragile coal turns into a diamond
.A thousand billions years ago
I the deepest rock
.Under tremendous heat
It is the hardest subject in Nature
Nothing can soften it
.But love

July 6, 2019…

Coal vs Diamond

.A fragile coal turns into a diamond
.A thousand billions years ago
I the deepest rock
.Under tremendous heat
.It is the hardest subject in Nature
Nothing can soften it
.But love

July 6, 2019…

ישראל 2019

שיחת היום היא מסטר שף
וחתונה עיוורת
הקומבינציה היא שעושה את ההבדל.
והשאלה הנשאלת על מי ידברו יותר?
לאירוע של סקס, אני מקדיש עד שעתיים
כולל זמן הנסיעה הלוך ושוב
ההפגנה של האתיופים תקעה אותי
בהלוך.
הייתי מוכן להשיב להם כגמולם.
לצאצאים של שבט עברי קדום-
אין זמן להקשיב.
עם ישראל נותר מאוחד
נגד האתיופים האלימים,
נגד הערבים הבוחרים בפלסטין,
ונגד החרדים הטפילים
נגד השמאל הפוסט-ציוני
נגד הימין המשיחי
נגד שתי המדינות
נגד מדינה אחת לכל
מאוחדים.

6.7.2019…

בחירה

האם זאת הבירה שלי להתאהב בך?
זאת אהבתך שבחרה בי
אני שמעתי בקולה.
קמתי בחצות
הדלקתי אור
הסתכלתי בך
ארוכות
ושואל: מי במיטה הזאת?

4.7.2019…

The Fire Can Not

A fire sent towards my Land
Shall I reply with the Pavlovian instinct?
Would it help?
More hatred will be here
Inevitable more of sufferings
No hope if any.
Another justice need to be:
Give away your sympathy
Embrace the needs of the hopeless
It's you to do it
The fire can't.

June 29, 2019…

מול נער אתיופי

מול נער אתיופי
אני מביט בו מקרוב
עכשיו הוא אינו שחור
השחור עבר אליי
אני בוחן את עצמי
אנשים ברחוב מביטים אליי בחשד
"מה אתה עושה פה!"
"מי צריך אותך בכלל".

4.7.2019…