Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירים חדשים נבחרים

באורו של האר"י

הקב"ה אינו חומר ואין סוף לאורו הגדול.
אדם נעול בחומר ובגבול המקום והזמן.
דרך הצמצם
האר"י האיר את האדם
ב"אור הגדול".

האדם נברא עם כלים בהם כל מה שאינו ה"אור הגדול",
וחייו בתיקון עולם מתמיד.
הקב"ה שולח שליחים
ושותל אותם על פלגי חברותא.
האר"י קשוב להם
ודרכם מעביר תשובה.

12.1.2018…

זה אתה אדם

אתה נשאר אדם
בעוד שתי אצבעותיך הרזות,
הן כל מה שנשאר,
בין הבטן לגב.

"קחי ילדה" את מנת הלחם שלי,
שנותנת לראותך
עוד יום.
זה היום המאושר של אדם.

בכל מקום
בכל שפה
לא חשוב שמך
אתה אדם.

9.1.2018…

אימו יהודייה

מנהל בית החולים האונקולוגי בוורשה ידע:
הגוססת היא אימו של סגן הבישוף.
הוא הצטלב, כרע ברך ליד מיטת אימו
ופתח בתפילה חרישית.
עצום עיניים היה.
ומשפקחן, אימו בקול חלושות
ובאנרגיה עמוקה פתחה:
"אני יהודיה"
הוא לא הניד עפעף
אך גלימתו הזדעזעה.
"נולדתי לרב מבית אדמו"ר בלובין.
אביך היה הראשון בו פגשתי אחרי השחרור מהמחנה.
לא רציתי להכביד עליך במשא עברי.
עכשיו אתה יודע שיהודיה אני".
ברגע זה דבריה הובנו.
בנה שקע בתפילה עמוקה
ביקש את סליחתה.
סיים בעברית: "ברוך אתה אדוני".
שתי דמעותיו חברו
לאל אחד.

16.12.2017…

הוא ואני

ישוע הגלילי
הוא איש הארץ הזאת
איש עברי כמוני הוא פה.
בכינרת ובנהר הירדן, הוא ואני אוכלים אותם הדגים.
משוררים אנחנו.
אימתה של השחיתות קשה לנו.
לא לנו מזבחי העוולות,
כנגד הרוע קמנו,
כנגד שלטונם של בעלי השררה,
אלה שתחת צדק, מותירים אותנו בעלטה.
העושים לביתם עיוורים הם לסבלו של אדם.
שיכורי כוח צולבים על גבעת גולגולתה
ועל מעטפות השלמונים.
אל החולה אני מושיט כפות ידיים
וחברתי אל כאבו.

5.1.2018…

Jesus' Landmarks

Jesus is a man of this land.
As me, he stands here.
The Sea of Galilee and the Jordan River
Spare some fish for him and me.
We're poets; fighting injustice,
We stand up against evil,
Rebel against wrongdoings of the authority
That has left us in the darkness.
Intoxicated by power, taking bribes at Golgotha Hill.
How I approach the sick?
I'm turning my hands towards a man in pain,
Feeling a shudder as my body join into his pain.
To be one.

January 6, 2018 …

Bishop's Mama

The head of Oncology at the Central Hospital in Warsaw knew:
The terminally sick is a Bishop's mother.
The cleric bow down beside her bed and prayed silently.
As he opened his eyes, faint but a clear voice of her:
"I'm a Jew"
The Bishop's face remained still, but his mantle shuddered.
"I was born to a family of Hassidic Rabbi in Lublin.
Your father was the first man I met after release from the Nazi camp.
I didn't want to burden you with my past".
Submerged in a deep prolong pray
He asked for her forgiveness,
And finished in Hebrew: " Baruch Ata Adonai"
Blessed be the King.…

Stabbed

An order come out:
"Go and find a new way to coexist.
Bypass hatred".
Nina, Pinta and Santa Maria departured,
Loaded with compassion and good will.

People are engaged in making art out of hate.
Lois de Torres is among the sailors.
Fluent in Spanish, Portuguese, Hebrew and Arabic,
It will be up to him to prevent wars.

Lois sends massages of ultimate love:
"All people are children of one god".
Poetry versus sword.
Suddenly he feels a sharp pain,
Stabbed in his peace.

23/12/2017…

Return of Jerusalem

From all continents masses gather at the night.
Since Adam's creation – for the first time.
Aiming towards the holiest of cities.
Engaging in a spiritual metamorphosis,
A hidden track is clearly visible.
Impulsively, stretched arms touch the rock, carving "Yerushalaim".
Jerusalem opens to her lovers in the Dome of the Rock,
In the Temple Mount,
In the Church of the Holy Sepulcher.
We flood the riverbed of the Kidron Valley,
Flowing uphill over Golgotha Hill, crossing Via Dolorosa.
Confronting God, people create poems.
The first light is arising on the Doomsday.

December 19, 2017…

Poets Around

The poet is destroyer and creator in society that values practicality:
Be a successful project manager.
Poets are miserable employees,
They take no orders.
Undergo nonstop puberty.
Nor respect to board directors.
A poet's dividend is his poem,
A nightmare to the stockholders.
The poet will keep his ways
In spite of market value at NASDAQ.
Looking for a refuge city
To meet his kind.

29.12.2017…

You Are Adam

To stay Adam when the hunger
Reduces your weight to a shadow.
He offers his bread portion to a child,
Just to see him alive for one day more.
That day made him the happiest man on Adama (The Earth).
Now, whatever is your name,
Whatever is your language,
You're Adam.

December 26, 2017 …

A Struggle

I gave up on I – me – my for loving you.
Soon, my excess of energy clashed with yours.
Our love failed to absorb it all.
Luckily, it went to a third body: ours.
But the pause ended.
Surplus of energy accumulated to a point of no return
Separation seems to be an only measure to avoid explosion.
Now we're fine
A new opportunity arose: myself.
Poetry devours all my energy.

December 30, 2017…

צונאמי מעל "לה סקלה"

ספינה יצאה, על סיפונה פסנתר כנף.
היא נטרפה, שקעה לא הרחק מיעדה:
טוקיו.
כעבור עשורים, צוללנים ירדו לשלד האונייה.
הצוללן פתח את מכסה הקלידים,
בעוד להקה של דגים כסופים סובבת מעל ראשו.
נגע.
והוא בבית האופרה "לה סקלה"
אצבעותיו פורצות באטיוד של שופן:
"On the Bombardment of Warsaw"
מצב חירום הוכרז במפרץ טוקיו
גל צונאמי התרומם מעל לאונייה הטרופה.

1.1.2018…