Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עכשיו אני יכולה

אהובי, סיימתי כל חובותיי
כך נקבע לגבי
אני יודעת שאם אשאר יום אחד נוסף
עם מי שאני עכשיו, יקרה לי אסון
זה הרגע ולא יהיה לי אחר
אני יוצאת את ביתי ולא מביטה לאחור
יש לי מקום קטן בעיר
לא נועלת את חדרי
איש לא יבוא לשם מלבדך
אתה אהובי
עד יום מותי

12.12.2020