Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אנחנו ששיה
עומדים זקופים בערימה
דרוכים לפתיחה
אנחנו יצרני חדשות
לא חלים עלינו מגבלות:
אסורים מתחת לגיל..
לא אחרי שעה כזאת
איזה שטויות
ראשנו נשבר בקלות
חודרים לפרצופו ועל פי הדרישה
עמוק גם לבטנו
קורעים קרביים
מרטשים איברים
המסכן ימות ויקבר
אותנו נמחזר
נקום לתחייה
נעמוד ששיה
רק שיבוא.