Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין פלורידה לאלסקה,
בעדינות אני דורך על האדמה הזאת.
היא כואבת את סבלם של בני השבטים.
תחתיהם באו
מאות המיליונים,
מכל היבשות.
פה ההצלחה,
אך לא עבור בני השבטים.
האלוהים עצמו ממשיך ומברך
את אדמתכם
God Bless America
לא את הכואבים.
באתי לבכות אתכם.

17.2.11