Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בבית אוכל ליום
לא יותר
מעשב מבושל שואבים כח
מחלקים ביצה לארבע ילדים
בשישי לשניים
בגד אחר רק לחורף הבא
זמנים של אין
ובעורמה בא היש
מה לא תיקח?
שלם בעקיפה
שלם בהמחאה
שלם בכרטיס אשראי
שלם במניות ובדיבידנדים
קנה ואל תחשוב פעמיים
זה שלך
אם לא האחר ייקח
אתה לא פרייר של אף אחד
אתה על המסלול לאלפיון העליון
לעליון
יש
פערים נוראים בחברה
המתוסכל בוחר בפשיעה
בא זמן הרועה.