Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זמן הקונדום

היא-אלמנה עם תעודה
הוא-לא ברור מה
מביטים מתוך הבועה
של עצמם
בוחנים האם התמונה שבאתר הכרויות
תואמת את המציאות
החזה שלה בסדר גמור
הבטן שלו שטוחה
עקבה הגבוה ובגד פרחוני קל
מבשרים שהיציאה מהבועה
אפשרית
מדברים מעל הקפה והעוגה
קצת מחייכים
קצת לא
הוא מסתכל בשעון
חלפה שעה ו-11 דקות
כרגיל זה זמן הקונדום
תחת זאת את בבועתך
מתרפקת
סליחה, הפטירה ושפתיי צבע הפסטל
האדימו
"הסקס לא היה בתפריט"
הבועות לא מתחברות
אולי אחת למיליון.

17.8.15