Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אור בגיל הזהב

בבית מוגן לגיל הזהב
שנה השמינית כאן
באותו החדר
שגרה
תמונות עם הבעל
שמת מזמן
אך הברק בעיניה לעולם נותר
האור החודר מבעד לאישון
לא מזדקן כלל
היא רכובה על קרן היקום
חולפת על פני מרחקי הזמן
הזמן אינו פוקד עליה
מה להגיד ומתי
כמו הנאווה מבין הבנות
בחיוכה מזמינה נער
והוא קרב ובא.

נפתלי
28.8.15