Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

משלחי אלוהים

מסתכל באופק שמעל המדבר
בו בזמן רואה את הזמן שחלף
השפתיים פוקדות קדימה אל ציון
לא לנו הבחירה בעם שסביב
הנחוש לעלות על עיר דוד
למען האל והארץ אדם על אדם קם
את אלוהיו מלביש במלבושיו של שהיד
באחר משלחו להרגו
האלוהים עומד להירצח
אלו וגם אלו טומאתם באדוני תובעים
רצונם להמליך פסקי השריעה וההלכה
האוחזים בחזיר דנים עצמם למות מתמיד
אך עמי ישראל לקול האהבה יאסוף כוח
ובציון ידבק כי ריבון הוא על נפשו.

31.8.15