Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בשלות

שדה חיטה.
הגרעינים המלאים מכופפים את השיבולת
היא מביטה באדמה שממנה צמחה
בצעירותה-דקת גזרה
עכשיו-התרחבה
עבור הזורע היא הייתה
גרעין אחד,
אך היא עברה שלב
מאכילה אדם.

היא.
הגיעה לפרקה
מודעת למה שאומרים המבטים
של נערים שבגרו
יודעת לכוונם
מושכת ונמשכת
הקיץ מלאו שדיה
מורים לה שאכן
עבור הוריה-היא עדיין ילדה
אך היא חייבת לעבור שלב
להחליף לאם.

20.11.10