Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

טרף נטרף ההיגיון

סביב לשולחן
נפגשו לכתוב שירים.
אחת מספרת שכמעט נדרסה רגע לפני כניסתה
שנייה מהבוקר בעינה השמאלית דבר לא רואה
אחרת עובדת בעירית ירושלים
בשחזור מבנים היסטוריים
ואחרת מוכרת ספרים
יש מורה לתנ"ך והיסטוריה
ואחת באוניברסיטה העברית
לומדת ספרות ופסיכולוגיה
אני מדען, דוקטור למדעי הטבע
ואחד עוסק בעל-טבעי
זאת שבעינה התעוורה
אומרת שמכירת ספרים
זה עיסוק תת-אנושי
אם היא תמשיך במעשיה
ילדינו ייוולדו דקים כמו דפים
המדען וזה שבעל-טבעי מוצא מענה
החליטו שאת המורים חייבים לסלק
את הנוער מוליכים בבטלה ובסמים
פוגעים בהמשך קיומו של המין האנושי
יש לשים להם סוף
גם באמצעים אלימים
השנואים מתים
החזק נותר
מי הטהור?
מי ימשיך את הגזע העליון?
הרואה בעל-טבעי
לא מרשה שלצדו יחיה הדוקטור בעל המוניטין
לא נחוץ עודף ההשכלה
אחד כמוהו פעם רצח פרה קדושה
מבין השניים רק אחד יחיה
זה שינצח בקרב
הוא שישלוט.
אך לא נותר איש
נטרף ההיגיון.

13.4.10