Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בטרם בשלתי

היום
כל מעשיי כולם
חוזרים על עצמם
מאות ואלפי פעמים.

את זיכרוני אני מגלגל אחורה,
עד לזמן
שבו לא הייתה השגרה
עד למעשה הראשון.

אני עומד ליד עצמי
הצחוק, התמימות והספק
שהיו
חסרים לי היום.

האם לספר את המעשה הראשון
או להוסיף ולשמור על הסוד?
מגוחך לחשוב על זה
אין מנוס מלהתבגר
מבקש להזדקן
מבלי להתרגל.

6.8.10