Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דם על לבן

כשאת בלבן
ובשערותייך פרח לבן
על פי דימויך את טהורה
אך טרם הכירו בכך
שארייך מסרבים לך
טענות בפיהם על טיבך.

כולך למענך
אולי את קדושה
גם מטפחתך לבנה
ברגע זה,
לו רק יכולתי,
הייתי יורק עלייך
דם.

20.11.10