Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

היום ללא סיכוי

יום חדש מתחיל מתוך החלום
של אתמול.
אחרי כוס קפה חזק במיוחד
וסקירת החדשות
אני מוכן להתחיל את היום.
אך כל שאעשה
דבר לא ישנה
הוא יישאר שייך לאתמול.

12.2.11