Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אור גזום

אור גזום-
ריגוש הרגעי הנשגב
המתיך את הגוף בנפש
אך חייו קצרים
והוא לא נשמר
לא בהקפאה עמוקה
לא בחומץ ולא במלח
אלא לחוותו מחדש
שוב ושוב.

4.9.15