Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

באביב ובשלכת

באביב אני מתאבל
על כל עלה שנופל
ובשלכת
הם אושר לליבי.

17.6.11