Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בארץ אין יציב

בשנה הזאת, כבשנים קודמות,
אירועים רגעיים עלינו מתרגשים
סופת-חול וחום נורא
ממדבריות ערב אלינו בא.

גשם וקור מהים הגדול
אוויר לח חדר ואת היובש הפיג,
לרגע
ומיד נעלם.

יציבות-לא אצלנו
חפש אותה במקום אחר
הרחק מעבר לכל ארץ
בין הכוכבים, מעבר לשנות אור
במקום בו אין רגשות, אין כאב.

בארצנו, החיים הם אסון, רגעי
מתמשך
האחיזה בחרב מול הפלסטינאיים פחתה,
לרגע
ומיד מתחדשת
התגוששות, נמשכת וגוברת,
נראית יציבה,
לרגע.
זאת היציבות בה אנו חיים,
לרגע.

28.3.10