Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בת תשעים ועוד

התשובות מוכנות:
אני בסדר מרגישה טוב
רק שתבוא ותשאל שאלות
מאתמול לא כואב לי הגב
איני לא צריכה דבר
את התור לרופא העיניים
אתה יכול לבטל
לא נחוץ, בשביל מה?
הבת שלי באמריקה בסדר גם.
עכשיו היא פרופסורית באוניברסיטה חשובה
מן המניין
מתחיל הקונצרט
אתה מוזמן
מה קורה לגברים? המנגן קירח
הזמר גם
הם רק בני ארבעים
אני מסתדרת
את המטפלת שלחתי לחתונה של בתה,
במולדביה
היא תחזור.
עד אז
תסתדרו בלי ניוקי ובלי בלינצ'ס גם
אולי נשארו כמה קפואים
אז תיקח.
אתה נראה סחוט.
האם זה משום שאתה עובד קשה?
אמרתי לך שרק עד גיל 90
מרגישים עייפות

8.10.10