Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין שני עולמות

במרכזה של העיר הגדולה
איני מצליח ליהנות בנוכחותם של אנשים
כה רבים
מעליי, ומאחורי לצידי ומלפניי
ואפילו תחתיי
מתרוצצים
רובם נראים לי מיותרים
פולטים גזי חממה מסוכנים.
קשה לבין זאת, ובכל זאת האנשים
לחיי דחיסות
מסתגלים.
למדו להפיק מהם תועלת רבה
למכור להמונים, לקנות בזול
מוצרים מכל כנפי התבל פרושים
פה.
במקום אחר שבו האנשים מעטים
הכול שונה:
שם מראהו של כל מבקר מרגש
הוא הנחשק מכול
את בקירבתו חפצים
הוא שמביא מסר מחיים חדשים
המקומיים על דעתם לא העלו
שיש אנשים כה שונים מהם
עורכים השוואות מוצאים שוני וגם דמיון,
רוצים לטעום להתחבר ולהתנסות.
אני תלוי בין שני עולמות
בשניהם אני רוצה.

10.9.10