Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מגרגיר אורז

רגליי מדשדשות בשדה האורז
בעמק קטמנדו
פסגות ההימלאיה מכוסות בשלג עד.
האורז הבשיל וממתין לאיסוף
גרגיר אחד נפל לידי
אני מתבונן בו
הוא בוהק
יותר משלגי הפסגות
הוא אינו חלק כלל
עמק רחב ידיים חוצה את הגרעין לאורכו
בצידיו מתנשאים רכסים וערוצים עמוקים
גדותיהן הלבנים מקרינים אור
מסנוורים את פסגות ההימלאיה
נהר הגנגס החל לזרום.

10.9.14