Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בשדה חצי קציר

מחצית שדה נקצרה,
ראשי החיטה כבר נאספו.
נותרו הגבעולים הדקים,
יבשים, קצוצי ראשים, כדוקרנים.
הפצע שנפער חושף קנה חלול
חסר יעוד.
שורשי גבעוליהם נאחזים באדמה,
אינם יודעים שלא נותר בשביל מה.
גרעיני החיטה
בשקים וארוזים
כמטבעות אחידים להפליא.
שכר הזורע.
השדה שנקצר
ממתין לעונה שתבוא.
ובמחצית שנותרה
החיטה עומדת בשלה,
ממתינה.
השיבולים מלאות, תפוחות
ראשיהן מטה מטות
בבוז מתנשא מביטות
בקנים פעורי הפה
בתנועות ריקוד קלות מתנועעות
מחוללות.
עד מחר.

14.5.10