Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ביד הזאת

היד עכשיו
כותבת אות ומילה, מרכיבה שורה,
שיר בונה.
ממלאת אחרי רצוני.
תרה אחרי היופי.
את היום הרגיל
הופכת להרפתקה נועזת.
בכל קורות רגש מוצאת.
הבקר
31 נחשים ארסיים ביד הזאת חלבתי.
בעדינות ובחוזקה אחזה
בראש היכול להרוג
הנחש עוקב אחריי
לפתע זינק שן שלף
הכה ואת ארסו שפך אלי
אני בארס מרוסס
לרגע התערבנו.

עכשיו ידי כותבת שיר.

17.6.10