Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בגילי

בגילי אני מסייף,
כותב שירה.
ברגע זה חומרי הנעורים
בדמי זורמים.
גופי נמתח, מתפרץ.
מרגיש שיש בי כוחות
לבחור.
עדיין לא בטוח לאן אפנה.
איני מתפשר.
אין לי זמן לאכזבות
ולא לשיברון- הלב.
אני מצביע ובקול חד-משמעי אומר:
את הדג הזה אני רוצה.

6.11.10