Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בגלל דוחות חניה

פיאט מודל 1986
אפילו לפירוק לא תמכור,
רק כיסוי המושבים, שווה
משום שלא הייתה נעולה
נכנסתי
הסיכה בידי
ללא קושי התנעתי
בזוית העין
קלטתי חבילה
של דוחות חניה
מה, אני אשלם?
יצאתי
לא נגעתי בה.
.
24.6.11