Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בחירתו של האבטיח

האבטיח הוא שמצליח לפצח
את אופיו של
הבוחר בו.
יש הניגש וללא היסוס ולוקח.
יש שמסתכל ומשתהה,
משלח מבט ארוך, אוחז ומתופף
מאזין לקולות ומחזיר
כחכם המבקש לגלות
את הנסתר במורה הנבוכים.
כל כישוריו מתמצים אל מול האבטיח.
הכישלון הוא חרפה,
הרי לא מדובר רק באובדן הכסף
זה העימות בין כוחו של האבטיח
ובין האדון.
האחד חוזר ובוחן,
האחר בוחן וחוזר,
אך האבטיח הוא שבוחר.

21.1.11