Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בזקנה ובחולי

בזקנה ובחולי עובד זר
מטפל מארצות תבל בא
מרוויח ללחמו.
ילדי הזקן אינם פה
חלקם מעבר לים
לא נעים לראות את ההורה
כפי שהוא עכשיו
כפוף,
מכוער,
לא זוכר, לא שומע,
ידיו רועדות.
שהזר יעשה, ינקה
שידבר בשפת התינוק:
כן ולא
שייתן תרופות,
אך הזקן זקוק בדחיפות
לליטוף
במינון גבוה.
ללוויה יבואו
יטוסו למלא חובתם
אחורה יביטו
בשורות הצפופות
ויגידו " זו דרכו של העולם".
לא שלהם.

21.10.11