Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

 

חופש, חופש
צורח ומטיף
צאו מהקופסה לא עוד מסגרות
ללא, זה מה שיש לי
וזה מה שיש לו.
תנו לרעיונות לפרוח
עולם פתוח ללא מנעולים
מחשבה חופשית
אחוות העמים
רק חופש
חופש רק
שברו קירות!
עולם בלי חומות
מי אתה ששם גבולות?
נהרוס סכרים שעוצרים
את המים מלזרום
יוסרו
חופש לחומר
ולאנשים
הוסרו המחסומים
הדם זורם חופשי
זה היה מעשה
החופש האחרון.