Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בוא תבוא אליי

בין שהדבר מכוון
באין שהוא לגמרי במקרה
חומרי ההנאה
מבקשים להיפגש.

גם אם זה לרגע
גם אם זה מביך
גם אם זה מסכן אותנו
ואת האחרים.

נותרו המילים:
תבוא אליי
תסגרי הדלת
אתה תסגור
לי לא אכפת
בוא תבוא אליי.

5.2.11