Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בדקות האחרונות של השוק

בדקות האחרונות של השוק
כמו על פי פקודה
שאיש לא פקדה
מפסיקים להושיט סחורה
ומסרבים למזומנים
תחילה נעלמו הדגים
עיניהם הפקוחות מביטים מארגזים
אחריהם הבשרים
גם תור הפירות והירקות מגיע
נותרו על הדוכנים.
תג המחיר הוסר זה כבר
עוד מעט יילקחו
זמנם עבר.
זאת שעתם של אחרוני הקונים
האביונים של היום הם האדונים
בקפידה בוררים
הפרחים נועלים את השוק
מראהו כעולם
שפסקו בו החיים.

28.10.11