Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אחרי ארבעים שנה

אתה חושב שהיום
אתה בן שמונה עשרה?
חשיבתך אולי לא השתנתה
ממה שהכרתי לפני ארבעים שנה.
אך במראה אתה כלל לא דומה
תסתכל עליי:
אני במשקל עודף, בקושי הולך,
עברתי ניתוחי גידים ברגליים
וגידול ממאיר בבלוטת ההרמונית
הרופאים נתנו לי הערכה של חיים
לשנתיים-שלוש,
ויש לי קשיים בנשימה ומכשיר הנשמה
ותפקוד המיני-כמעט שלא קיים
אני רואה שחברי רק בתחילת הרשימה
אני מפסיקו ואומר:
הרי שדיברת עליי.

18.8.11