Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דמעות בארץ-הגדולה

הוי הארץ-הגדולה
מהים הצפוני ועד ימה של יפן
טרם נולדה האם
שפרי בטנה לא ימצא מקום
במרחבייך
רק דבר אחד גדול ממך
והוא:
הסבל שעל אדמתך.

הקור והרוחות
הקפיאו את הדמעות
הסתכל נא, הבט מקרוב
על השלג הלבן
הוא פרי המכאוב,
תשעה חודשים בשנה כל שנה
שנה אחרי שנה.

בלובן הזוהר
נקוו הדמעות שהרוח פיזר!
נזכור את הבוכים
עשרות אלפי יהודי פולין
מאות אלפי יהודי הארץ-הגדולה
מיליוני עובדי הכפייה
עשרות מיליוני האסירים
דמעותיהם הן סופות השלגים.

את, הארץ-הגדולה
גזלת חיים מהיפים, שגילו לך
צפונות לבם,
רוצחת!

2006