Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סגולתו של חודש אוקטובר בכך
שמכין את דיירי העולם
לחורף
החורף טרם בא, אך ברורה הכוונה
העלה הצהיב ונשר
מרגע הניתוק
את גורלו מפקיד בידי הכוח שמעליו
הרוח תחליט לאן להוליכו
המים אותו ישיטו
הרחק מעץ מולדתו
עכשיו הוא חומר
מתחיל להתפורר
החורים בו מתפשטים, כעיניים
גדולות מִדַּי
של איש רזה וחולה

בחודש אוקטובר
מדי שנה בשנה
העץ נותר ערום
אני מביט בו בהערצה
שוב ושוב
בזקנתו מעלה עלווה
מפיץ זרעיו למרחקים
מצמיח כוחות מחדש
זה לא מובן דמיוני
רעיון נשגב
כדאי לשכפלו ולהעביר
לכל מי שמביט בו
השמש עדיין חמה
אך כולם מוכנים לבוא הקרה.