Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הידד למחלת אלצהיימר

המחלה הארורה
המבזה את האדם
ההורה מביט בילדיו
ואינו יודע מי הם
זה נורא
לא מזהה את מי שחי איתו כל החיים.

אך במבט אחר:
המחלה משחררת מכל הזיכרון
מוחקת את השותפים ואת הדורשים
דבר אינו עוד ממשי
החולה אינו חייב לאיש
הוא חופשי.

5.8.11