Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ההר בוכה

אני מביט במפל המים
המרעיש
מעצמתו התפעלתי
לפתע נבהלתי
לבכות התחלתי ולא חדלתי
אנשים. צעקתי. הינכם מרגישים?
ההר בוכה
המפל הוא אשד
דמעות.

30.9.11