Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הוא מושלם

הבלורית השופעת
חיפשה שער ארוך
הגוף המוקשה חיפש
חזה גדול
תמיד
סביב השעון
לא היה המרחק
לא הייתה השעה
לא הייתה גבוהה או רזה
עד שבא שער השיבה הלבן
הוא אינו מחפש להשלים
הוא מושלם.

11.8.11