Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הודות לפרעוש

לי זאת חדשה:
פרעוש החתול מוצץ גם
את דמם
של הכלבים
זה שיקרע את החתול לגזרים
לא עושה עניין
מפרעוש החתולים.
עודני מעלה על נס את חכמת הפרעוש
ראיתיו מוצץ מדמי.
הודות לפרעוש
אני מיילל, נובח ולפעמים מדבר.

28.7.11