Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דבר אמת אשר על לבך, דבר

"אמירה חברתית נכונה"?
היא חוסכת נזק או תביעה משפטית
מפוליטיקאי/ בעל ממון.
כיום, נמנע מלדבר את בשפת האמת.
לא משמיעים קול צעקה בגלל חוסר צדק
ממשיכים לנצל את קרבנות הניצול
אך "אמירה חברתית נכונה"
בכל מקום ופינה.

רודף כסף, תהילה וכוח
על אלה אינו נתבע
לא יידרש לשלם
בעודו משמיע "אמירה חברתית נכונה".

"תודה רבה לך, אנו מוקירים מאוד את נאמנותך,
את המאמץ, התושייה והעבודה הקשה,
אתה מפוטר, לא נשוב לראותך".
הנפגע רוצה לצעוק, למחות
להגיב מלב כאבו,
אך הוא למד
לדבר בשפתה של "אמירה חברתית נכונה".

לכו לכם בני עוולה,
האוצרות שבאמתחתכם
סתמו הגולל על נשמותיכם,
אך לא תוכלו להוסיף
לאטום את פיה של שפת
הצדק החברתי
"באמירה חברתית נכונה".

27.5.09