Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דיג מילים

המילה היא
מזוני.
מוצר שאי אפשר להזמין
וקשה להגדיר.

המילה היא חופשית,
לה הבחירה.
להתחבר אליי
או בחלל להיעלם.

יש מילה תדירה,
יש נדירה.
וסגולה לה:
להרגיש ולרגש.

אני שולח חכה,
בקצה פיתיון,
אות.
ממתין, מתחנן
שמילה תיתפס.

יש שאמתח רשת קורים
ואלכוד לי מילים.
יש שאשמור המילה
ויש שאשחררה.
אומר לעצמי:
היא תגדל ותחזור.

22.10.10