Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דייג באגם המושלג

הודעתי לבני המשפחה:
די לקניות.
בדרכנו נשיג לנו מזון,
אין חלופה לדג טרי.
אביזרים לדייג, תולעי האדמה, יש.
אנחנו על שפת האגם Horse Shoe Lake
בהרי הרוקי הגבוהים במדינת קולוראדו.
פה ושם עדיין מושלג,
אך הקרח נמס ונעלם.
הדגים, זה אחרי זה בחכה עולים.
על החוט ארוך מושחלים
במים שורים
טריים נשמרים.
עד רדת הערב החוט הארוך דגה נמלא
וקצהו על הגדה נעגן.
בדמיוני אני מכין תבשילים,
לא אגזים בחריף,
אך אשמור על מידת העידון,
אל החבל קרבתי
אוי! הוא
איננו.
ידה של ענבר
במעשה!
בת השבע
אוהבת החיות והטבע.
היא מודה.
בזעקה של פגוע
זינקתי אל האגם הקפוא.
שולח רגליים, מושיט ידיים
ממשמש את המים
בניסיון נואש להשיבם.
איפה הדגים!
צעקתי נקטעת מקור
והדגים?
באגם.
משוחררים על החוט.

1.7.10