Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דורן בן שמונה

הנה דורן עומד
שלנו הוא
ושירו אל העולם יוצא
טרם נחשפו כל כישרונותיך
ואתה בתחילת-תחילת דרכך
כל אוהביך יודעים ומשוכנעים
שאתה שעושה אותנו מאושרים .
ביום ההולדת השמיני
נשיקות רבות
מכל בני המשפחה האוהבים
מעקרבים והנדלים
הנחשים והלטאות
מדגי הארוואנות והשדים האדומים
מהשרכים והרוחות
מהעננים וטיפות המים המחבקות ,
מכולם המון, המון נשיקות .

26.12.07