Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דלוק על השירה

הגיל הנפלא
אני דלוק
על השירה.
לכתוב שיר
לבדי או עם.

אני מרוכז במילים,
המרגשות אותי
איני מביט בנשים
מבקש לגמור את השירה
לא עם האישה.

23.7.10