Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

באתי לבכות אתכם

אמריקה,
בעדינות אני דורך על האדמה הזאת
היא כואבת את סבלם של בני השבטים
תחתיהם באו
מאות המיליונים
מכול היבשות.
אמריקה-פאר ההצלחה,
לא עבור בני השבטים
הם המטרד
הזיכרון המציק
האלוהים בעצמו ממשיך ומברך
את אדמתכם
God Bless America
לא את השבטים האינדיאנים
באתי לבכות אתכם.

17.2.11