Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דורה מאר עם פיקאסו

לא אדבר על האמן פיקאסו.
אך על קורות האישה שאיתו-דורה מאר,
אדבר.
הם הצטלמו בתחילת דרכם.
היא מהממת
מבטה אל שם, מלנכולית.
פיקסו בוגר ממנה בדור,
מבטו קר, אינו מסגיר דבר.
והנה דורה כיונת השלום,
המלאך בלבן, אמן חדשני, נשית, שופעת, משוררת מחוננת.
אותי היא מסקרנת.

אחרי שש שנים עם פיקאסו,
דיוקנה ב-"דורה מאר עם חתול"
פנייה מפוצלות,
כל אחת מעיניה, רואה עולם אחר ומעוות.
מלבושה כשל לוחם סמוראי, על כסא העינויים.
ציפורניה, כשל חיה אוכלת נבלות.
ריסיה הארוכים כשתילים סביב גלגלי עיניה.
גור החתולים שלידה, מוזנח.
אישה-אמן מרוסק.
96,210,000 דולר העבירוה מיד ליד.

3.9.10