Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אי ההקשבה

מי ידבר ומי יקשיב?
מי יגיד למי: כך תעשה.

"ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור"
הכול הקשיבו ועשו כדבריו
כך נברא העולם.

"וירא אלהים כי טוב"
יום אחר יום
עד אשר ברא את האדם.

האדם החל שח ומדבר
בנה ומוטט הלוך וחזור
לאלהים ולאיש לא מקשיב.

תדבר ככל שתחפוץ
איש לא מקשיב.
מחיר ונורא ואיום
גובה
אי ההקשבה.

7.11.2009