Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הדור היכול

זה הדור היכול.
לזיין את כולם-
יכול.
אלכוהול וסמים-
יכול.
דואר במבזק-
יכול.
להפעיל כל מקלדת-
יכול.
לקנות בלי חשבון-
יכול.
להיכנס לחשבון,
יכול.
לחיות בכל מקום-
יכול.
לקיים משפחה,
לא יכול.

5.2.11