Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בשיר

בחרתי בדרך השיר.
בלעדיה אני כלוא
מרצה עונשים:
על הסגת גבול, על מעשים מגונים
על העלבת עובד הציבור.

לחוק הפלילי סעיפים רבים,
שניתן להפר.
חטפתי את זאת שישבה בבית הקפה,
במבט.
מאז היא אצלי, ואיש אינו מתלונן.

בחצר ארמונם של עשירי העולם,
אני מקובל.
מסביר שהם טועים, שעליהם לתת
לאחרים.

מעשי הקסמים, אצלי בשגרה
מחבק מי שאינו בחיים
מתקן את העולם
מזמין לדו-קרב
את הפקידים.
בשיר.

24.12.10