Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דוח שנתי ללאה

עשרים שנה שאני מנשק את בנותינו,
שרון וענבר, במקומך
המון.
דבר אינו חסר להן
את חסרה.
בתנו הגדולה הגיעה לגיל
שבו
היית
במותך
זה מכאיב
מדיר כל שקט
עושה לי לא טוב
יש נכדים
כשאני איתם,
אני רואה את ידייך,
המחבקות.
את פיך שאינו חוסך נשיקות.
את פה.

17.9.10