Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בשלות

השיבולת.
הגרעינים המלאים מכופפים את ראשה
היא מביטה באדמה שממנה צמחה
בצעירותה-דקת גזרה הייתה
ועכשיו-התרחבה
היא חייבת לעבר שלב
להפוך ללחם
להאכיל אדם.

היא.
הגיעה לפרקה
מודעת למבטים
יודעת לכוונם
מושכת ונמשכת
הקיץ מלאו שדיה לראשונה
עבור הוריה-היא עדיין ילדה
היא חייבת לעבור שלב
להיות לאם
להיניק.

20.11.10