Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הדגים פסקו בכי

זה חמש שעות
הילד בוכה בכי נורא.
מעצמת המאמץ והכאב, עצמו עיניו.
כאילו אינן.
רק הפה פעור.
הראש הקטן מתקשה להחזיק
פה גדול שכזה.
נדמה שהפה עוד רגע ממקומו יוצא.
האם באפיסת כוחות
אובדן עצות.
עיניה תרות אחר מפלט.
מבטה פגש את האקווריון שבפינה.
בתוכו גן ירק וגן אבנים
וביניהם שוחה להקת דגים.
בועות האוויר בנועם רוחשות.
הילמד התינוק מהדגים לשקוט?
בתנועה אחת, מין הימור או ניחוש
את התינוק הבוכה אל הזכוכית קירבה,
הדגים התקבצו,
ודג כתום אחד
מולו נעמד
הבכי פסק
השקט חזר
ותודה לדג.

8.10.10